kantoorcombi02-1

Over Valuation & Research

Waardebepaling van bedrijfsonroerendgoed (BOG)


Taxeren is complexe materie die deskundigheid en zorgvuldigheid vereist. REBO Valuation & Research heeft veel kennis over de vastgoedmarkt en ervaring met het waarderen van allerlei bedrijfsmatig vastgoed. Onze taxateurs hebben een gedegen bouwkundige ervaring, zijn objectief en onafhankelijk.

Steeds meer partijen op de vastgoedmarkt doen een beroep op onze expertise. Beleggers en financiers bijvoorbeeld, eigenaars en gebruikers, ondernemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Onze taxaties en marktonderzoek beperken zich niet tot kantoor- en bedrijfsgebouwen. Wij waarderen bijvoorbeeld ook winkelcentra, bedrijfsgrond, ziekenhuizen, kerken en musea.

Nut en noodzaak van waardebepaling


Waardebepaling van bedrijfsonroerendgoed is in veel situaties wenselijk of zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld als onderbouwing van een investeringsbeslissing over nieuwbouw of herfinanciering. Wanneer u als ondernemer bedrijfsruimte huurt, is een taxatie het juiste instrument om te controleren of de huur die u betaalt wel marktconform is.

Valuation & research is verder essentieel voor het in kaart brengen van het ontwikkelpotentieel van een object, of om de haalbaarheid van herbestemming te toetsen. Maar ook voor vaststelling van de bedrijfswaarde, planschade of schadeloosstelling, bij onteigening, en bij de waardering van recht van erfpacht of grondwaarde.

Marktonderzoek en taxaties van bedrijfsonroerendgoed


Taxaties worden vaak gedaan in het kader van aan- of verkoop, financiering, balanswaardering of vaststelling ozb. De experts van REBO Valuation & Research scheppen hierover duidelijkheid. Aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie van het object, de marktsituatie, kadastrale gegevens, tekeningen, bestemmingsplan en andere gegevens stellen we een uitgebreid en helder taxatierapport op. Met dit rapport in de hand kunt u een afgewogen beslissing nemen.

Advies over bedrijfsmatig onroerend goed


Corporate consulting is een specialisme van REBO Valuation & Research. Onze adviezen helpen u keuzes maken voor organisatorische, financiële of operationele veranderingen in uw vastgoedportefeuille. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingsplannen, vastgoed- en locatiestrategieën, financiële planning en advisering over vastgoedinvesteringen. Overheden adviseren wij onder meer op het gebied van privatisering en verhuur en verkoop van onroerende zaken. Daarbij nemen we vaak passende scenario’s voor herbestemming mee.

Bent u geïnteresseerd in marktonderzoek, taxaties of advies over uw BOG? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

REBO Groep is aangesloten bij: